Wann däi Projet fäerdeg ass kanns du een bei eis per Post oder e-mail schécken oder laanscht bréngen.

Den Stéchdag fir den Concours 2018 ass den 9. Mäerz 2018