De Concours Jonk Fuerscher ass de nationale Wëssenschaftsconcours fir Jonker tëschent 11 an 21 an fënnt all Joer säit 1971 statt.

Projects 2018 :

1. Apotheke der Steinzeit – Die Wirkung vo Heilpflanzen auf Escherichia Coli (ERASMUS+ France) 

Noah Edert, Jim Welter – Atert Lycée Redange
 

2. Autonome unbemannte Flugobjekte – Anwendungen im Rettungswesen (EAC visit and workshop) 

Bob Delli-Zotti, Joé Delli-Zotti – Atert Lycée Redange
 

3. Blue energy dynamo for paddles (ERASMUS+ Belgium) 

Jasmine Bahlawane, Laura Schiano – European School I
 

4. Daylight in Darkness (ERASMUS+ France) 

Camille Rakotoranto Duchesne, Camila Beatriz De la Borda Bugeja Gafa – European School I
 

5. Der Einfluss von Zitrussäuse auf Bakterien (Intel ISEF) 

Jean-Marc Furlano , Noémie Ney – Atert Lycé Redange
 

6. Desinfection of wounds, a potential risk factor due to to endotoxin release (LIYSF)

Ines Bahlawane, Lavinia Kadar –  European School II
 

7. Did people with psychological personality disorders change the world's history? (ERASMUS+ Morocco) 

Jennifer Servé, Michael Wantz – University of Luxembourg
 

8. DNA identification and investigating bioremediation possibilities for S. Commune (ERASMUS+ Spain) 

Amaya Sarmiento & June-Si Kah – Lycée Michel Lucius
 

9. Event-Bot (ERASMUS+ Belgium) 

Atreyam Sharma – European School I
 

10. Gravitational Acceleration (Science trip to Paris) 

Bryndis Jona Birgisdottir, Caroline Guenther – International School of Luxembourg
 

11. Ist Rot das neue Schwarz ? - Eine psychologische Studie über die Wirkung von Farben auf Männlein & Weiblein (Science trip to Paris) 

Emily Cordier, Sophie Klein, Sylvie-Anne Soares Pereira – Atert Lycée Redange
 

12. Le menu parfait (Science trip to Paris) 

Anne Santana, Alicia Da Silva, Caty Torres – Lycée Michel Lucius


13. Le gangstérisme et le progrès scientifique des années 1930 représentés dans Tintin et Milou (EUCYS)

Romain Haas –  Lycée de Garçons Esch-sur-Alzette


14. Modular Concrete 3D Printer (EUCYS)

Alex Muller, Maverick Schmit , Valentin Ringlet – Lycée Aline Mayrisch


15. Ph and Photosynthesis (Science trip to Paris) 

Esha Goenka, Katherine Happold – International School of Luxembourg
 

16. Problem Free Pineapple (Science trip to Paris) 

Kerry-Anne Vivier, Mustafa Aldulaimy – Lycée Michel Lucius


17. R.A.M. - A robot that could change the world (ERASMUS+ Spain & International Science Summer Institute in Israel) 

Max Arendt – Lycée de Garçons Luxembourg


18. Raspberry (Pi) meets bees (International Wildlife and Research Week)

Nina Ruppert – Lycée Michel Lucius          


19. SISU - a device that helps to learn to walk again (CASTIC) 

Henri Ahola – European School I


20. Speaker Experiment (Science trip to Paris) 

Samuel Weisz, Pierre Wollwert, Jan-Eric Valasuo – International School of Luxembourg


21. Studie der antibakteriellen Wirkung verschiedener Seifen (Science trip to Paris) 

Julie Seil, Cynthia Reuter – Lycée Hubert Clément Esch


22. Taking Notes (C Génial) 

Senem Pearson, Eddy Drouet – Lycée Michel Lucius


23. Tech for a better World -Bot1 (ERASMUS+ Belgium) 

Catarina Nunes – European School I


24. The Creation and Usage of Ferofluid (Science trip to Paris) 

Matteo Walter, Andreas Stavros Michealides – International School of Luxembourg


25. The Effect of Dietary L-carnitine Supplementation on the Growth, Development and Respiroation Rate of Tenebrio molitor Larvae (EUCYS) 

Ozgu Gumustekin – International School of Luxembourg


26. Virtual Interconnectivity and Addiction (Science trip to Paris) 

Alexander Yoshizuka-Panijel, Devin Pereira – Lycée Michel Lucius


27. Whey, Casein and Soybean Protein Powder Benefits and Disadvantages (Youth Science Meeting) 

Ryan Collins – International School of Luxembourg


28. Wie beeinflusst der Klimawandel die Bienen ? (C Génial) 

Anais Croquet, Dylan Ramsurrun– Lycée Michel Lucius


29. Wie wird unser Wahrnehmung durch unser Gehirn beeinflusst? Kann man das Gehirn manipulieren somit auch die Wahrnehmung? (Science trip to Paris) 

Shamia Islam – Lycée Aline Mayrisch 

Fir d'Concours 2019, matmaachen kann: 

  • Jiddereen tëschent 11 an 21 Joer
  • Muss zu Lëtzebuerg ugemellt sinn  
  • Equipen vun 1 bis 3 Persounen
  • Interessi un Technik, Natur an Gëschteswëssenschaften hunn
  • Eegen Idee entwécklen
  • Schrëftlech Fuerschungsaarbecht vun +/- 10 Säiten
  • Reglement liesen 

Hei gesäis du di noutwendeg Schrëtter: