Mir hunn eng Rei verschidden Präisser déi ärem Alter, Themeberäich an Kapazitéit ugepasst sinn.

Hei sinn eng puer Beispiller vu méiglech Präisser:

EUCYS:
(Sponsored by: European Commission) 

Den European Union Contest for Young Scientists ass dee gréissten Wëssenschafts-Concours an Europa an gëtt vun der EU Commission all Joers am September an enger anerer Europäescher Haaptstad, fir Jonker tëschent 14 an 21, organiséiert.

LIYSF:
(Sponsored by: Fondation Weicker) 

Den London International Youth Science Forum ass een 2 Wochen (Enn Juli - Ufank August) laangen Evenement am Imperial College zu London, un deem iwwer 350 Jonker tëschent 17 an 21 Joer aus iwwer 50 Länner, deelhuelen. Participanten huelen Deel un Virliesungen, Visitten an Centre de Recherchen, a besichen och Industrie-Standuerten a wëssenschaftlechen Organisatiounen. 

Intel ISEF:
(Sponsored by: Capitalatwork)

D’Intel International Science and Engineering Fair ass di gréisste Wëssenschaftfoire op der Welt, mat iwwer 1500 Participanten am Alter vun 15 bis 19 Joer aus 70 Länner an Präisgeld vun insgesamt ronn 3 Milliounen Dollar. (Ëmmer um den 12.Mee)

INESPO:
(online donations)

D’International Environment & Sustainability Project Olympiad ass eng Wëssenschaftsolympiad déi all Joer an enger aner Stad an Holland ufanks Juni stattfënnt. Den Themenberäich ass Ëmwelt an Nohaltegkeet, an et sinn Jonker aus iwwer 50 Länner am Alter vun 13-18 Joer vertrueden.

ESI/ESE:
(free for sponsoring)

D’Expo Sciences International / Expo Sciences Europe gëtt vum MILSET (Mouvement International pour le Loisir Scientifique et Technique) all zweet Joer op enger aner Plaz organiséiert. Jonker am Alter vun 11-21 Joer kënnen bei dësem non-kompetitiven Event matmaachen.

CASTIC:
(Sponsored by: Fondation Lanners) 

De China Adolescents Science and Technology Innovation Contest ass den nationalen Wëssenschaftsconcours zu China, deen all Joer an enger anerer Stad ofgehale gëtt an och op ass fir international Delegatiounen mam Schwéierpunkt Naturwëssenschaften an Ingenieurswiesen. Op fir Jonker tëschent 11 - 18 Joer.

International Wildlife Research Week:

Eng Woch an den Schwäizer Alpen mam Themenschwéierpunkt Wildlife.Ëmmer Enn Juni an  op fir Jonker tëschent 16 - 21 Joer.

Amusciences:
(donations) 

1 - 2 Wochen Science Camp an der Belge mat aneren Jonken tëschent 11 - 15 Joer. Entweder Ouschteren oder am August.

EAC Workshop an Visite:
(Sponsored by: SOGEPROM)

Bei dësem interaktiven Workshop, kréien d'Jonker di Méiglechkeet den Astronautenzentrum an den Deitschen Luft- an Raumfahrtzentrum a Köln besichen ze goen. 

ERASMUS+ Exchange Program:
(Sponsored by: Anefore) 

Den Exchange Program get vun den 5 Lännern - Lëtzebuerg, Frankreich, Belgium, Spuenien an Marokko - gedroen, bei dem jonk Laureater op di jeweileg international Expoen gescheckt ginn. 

TISF Taiwan:
(Sponsored by: Paul Wurth) 

En internationalen Wëssenschaftsconcours a Taiwan fir d'Schüler (Schoulgang 6-12) 

Paris:
(Sponsored by: Electrobobinages Paul Zwick) 

E Grupp vun Jonken mëscht e Weekend am September oder Oktober eng Visite am Palais de la découverte an an der Cité des Sciences  zu Paräis. Op fir Jonker tëschent 11 - 21 Joer.

YSM:
(Sponsored by: E-Skills for Jobs, Prix Mady Delvaux) 

Desen internationalen Treff fennt all Joers an enger anerer Stadt a Portugal statt, an as un Jonker tescht 16 an 25 Joer geriicht.